Đào Tạo Đặc Biệt Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Đào Tạo Đặc Biệt 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Đào Tạo Đặc Biệt 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

PLUS TRAINING

PLUS TRAINING

Đào tạo đặc biệt

Bạn nhận được gì sau khóa học?

Học để hiểu chính bản thân mình
Học để làm việc và cống hiến
Học để hạnh phúc

Triết lý đào tạo

“Lấy phần nhân cách con người là trí tuệ, đạo đức, nghị lực làm cốt lõi, FOCO Academy hướng tới đào tạo là xuất phát từ phần gốc rễ nhất của con người rồi mới phát triển các kỹ năng theo thiên phú vốn có, bồi đắp để học viên tìm được con người thành công của chính mình”

0 1

Nhân cách cốt lõi

- Trí tuệ
- Đạo đức
- Nghi lực

0 2

Xu hướng tính cách

- Chi tiết, cẩn thận
- Dẫn đầu, quyết đoán
- Hướng ngoại, sôi nổi
- Chăm sóc, hậu cần

0 3

Kỹ năng

- Chuyên môn
- Quản lý thời gian
- Xây dựng nhóm
- Tạo động lực
- Giao việc
- Đào tạo
- Bán hàng
- Giao tiếp

0 4

Thông tin kiến thức

- Tài chính
- Máy móc

Đối tượng tham dự

khóa học sắp diễn ra

Không có khoá học nào!

Danh sách khoá học

Không tìm thấy bài viết nào.

Nhận tư vấn khóa học từ chuyên gia của FOCO ACADEMY